Általános Szolgáltatási Feltételek

 1. A Szolgáltató adatai
  Szálláshely neve: Villa Chez les Amis, Balatonszepezd
  Üzemeltető: Karikás Péter
  Székhelye: 8252 Balatonszepezd, Gesztenyesor utca 23.
  Adószám: 67105748-2-33
 2. Általános szabályok
  1. Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és szolgáltatásainak igénybevételét.
  2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződéses Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
 3. Szerződő fél
  1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban együttesen: Felek).
  3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld, vagy elutasítja azt. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Online foglalási rendszerben az ajánlattétel és a foglalás elektronikusan megtörténik, miután a Vendég elolvasta és elfogadta jelen szerződést.
  2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával, illetve a Szolgáltató által ezzel együtt megküldött díjbekérőn szereplő előleg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása, valamint közvetítő általi foglalás a Szolgáltató írásos visszaigazolása, és/vagy az előleg beérkezése nélkül nem szerződés értékű.
  3. A szállás foglalása után a szálláshely 50% szállásdíj előleget kér be a foglalás biztosításához. Érkezés előtti 7. naptári napon helyi idő szerint 10.00 órakor a kifizetett előleg foglalóvá minősül át. Vissza nem térítendő ajánlat foglalása esetén a szálláshely a teljes szállásdíjat előre kéri megfizetni.  A szállásdíj fennmaradó összegét távozás előtt, a helyszínen kell megfizetni.
  4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
   1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
   2. A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését a meghosszabbítás kezdetekor.
  5. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
  6. Talált tárgyakat a Szolgáltató 24 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisítheti azokat.
 5. Lemondási feltételek
  1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállásszolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 14. naptári napon helyi idő szerint 10:00 óráig van lehetőség, ebben az esetben az elutalt előleget a banki költségekkel csökkentve visszautaljuk, vagy átvihető egy másik időpontra.
  2. Ha a szállást érkezés előtt 14. napon helyi idő szerint 10:00 óra és érkezés előtt 7. napon helyi idő szerint 10:00 óra közötti időpontban mondják le, a befizetett előleg 50%-át a Szolgáltató kötbérként kezeli. Ebben az esetben az elutalt előleg felét a banki költségekkel csökkentve visszautaljuk, vagy átvihető egy másik időpontra. Amennyiben a lemondott szobára a szálláshely új foglalást kap, abban az esetben a kötbér összegét a Vendég egy másik foglalásnál igénybe veheti.
  3. Érkezés előtt 7. napon helyi idő szerint 10:00 órát követő lemondás esetén a teljes befizetett előlegre igényt tart a Szolgáltató, amennyiben nem talál más vendéget a szobára. Amennyiben a lemondott szobára a szálláshely új foglalást kap, abban az esetben a foglaló összegét a Vendég egy másik foglalásnál igénybe veheti.
  4. Nem megjelenés esetén Szolgáltató a teljes befizetett foglalóra igényt tart, és az egy másik foglalásnál sem vehető igénybe.
  5. Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az ajánlatkérés/foglalás írásbeli visszaigazolását követő 24 óra elteltével megszűnik.
  6. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a szállásdíj 50%-át kitevő, befizetett foglalóra igényt tarthat, azt kötbérként érvényesítheti. Ebben az esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon 24.00 órakor megszűnik.
  7. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött ajánlatainak foglalása esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.
 6. Árak
  1. A szobák árai (Rack Rate) a szálláshely honlapján (www.villachezlesamis.hu ) kerülnek bemutatásra.
  2. Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a szobák elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.
  3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshely honlapján (www.villachezlesamis.hu ) kerülnek meghirdetésre.
 7. Vendégeink életkorára vonatkozó korlátozás
  1. A Villa Chez les Amis kizárólag 18 éves kortól fogad Vendégeket. Fiatalkorúakat szülői kísérettel sem szállásolunk el.
 8. Fizetés módja, garancia
  1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére érkezés napján, vagy saját belátása szerint legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt.
  2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
   a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
   b) kérheti előleg megfizetését a szállásdíj egy részére vagy annak teljes összegére.
  3. A Szerződő fél a szállásdíj előleget tartalmazó díjbekérőt, és/vagy az igénybe vett szolgáltatásokról készült számlát kiegyenlítheti HUF-ban vagy bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogad. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe a kifizetés napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.
  4. Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (bankkártya, Revolut, banki átutalás, OTP és MKB SZÉP kártya), illetve a szálláshelyen történő fizetéskor készpénzt is.
  5. A szolgáltató az ajánlatkéréshez és a foglaláshoz személyes adatokat kér be. A személyes adatok védelmét az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
  6. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos esetleges költség a Szerződő/Vendég felet terheli.
 9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  1. A Vendég a szobáját az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
  2. Ha a Vendég a szobáját az érkezés napján 10:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy – szabad szoba függvényében és egyedi megállapodás alapján –az előző éjszaka 50 %-ban felszámításra kerül.
  3. Ha a Vendég a szobát az elutazás napján 10:00 óra után kívánja elhagyni, úgy – egyedi megállapodás alapján, és a foglaltság függvényében – a következő éjszaka 50 %-ban felszámításra kerül.
 10. (Házi)állatokra vonatkozó korlátozás
  1. (Házi)állatokat a Villa Chez les Ami területére nem szabad behozni.
 11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
   a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt, és/vagy szándékosan kárt okoz.
   b) a Vendég figyelmeztetés, erre irányuló kérés ellenére is megszegi a szálláshely biztonságával, rendjével kapcsolatos szabályokat, különös tekintettel a Házirendre; annak alkalmazottjaival, a többi Vendéggel kifogásolhatóan, durván viselkedik; alkohol, kábító-, vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt áll; fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
   c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
   d) a Vendég a jelen ÁSZF 7. és/vagy 10. pontját sértő módon kívánna bejelentkezni a szálláshelyre.
  2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő.
 12. Nem teljesítés
  1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, köteles az alábbiak közül a Vendég kérésének megfelelően az alábbiak közül valamelyik módon kompenzációt nyújtani:
   a) a Szerződésben szereplő, de hibájából kieső szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra egy másik, lehetőleg a Vendég által kiválasztott időpontban biztosítani.
   b) A Vendég által megfizetett, de Szolgáltató hibájából kiesett szolgáltatások díját azonnali hatállyal visszafizetni.
   c) A Vendég által megfizetett, de Szolgáltató hibájából kiesett szolgáltatások díját a Vendég által választott, egy későbbi időpontban nyújtott szolgáltatás(ok) díjába betudni.
  2. Amennyiben a Szolgáltató fenti kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő lehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő/Vendég fél nem élhet.
 13. A vendég nem várt betegsége vagy sajnálatos halála a tartózkodás időtartama alatt
  1. Amennyiben a szállásszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel, illetve biztosít.
  2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tarthat igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről az esetleges orvosi- és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán keletkezett esetleges károk tekintetében, azok természetétől függetlenül.
  3. Vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.
 14. A Szerződő fél jogai
  1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
  2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
  3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 15. A Szerződő fél kötelezettségei
  1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
  2. Amennyiben a Vendég a szoba kulcsát elveszti, úgy annak pótlásának költsége a vendéget terheli 20.000 Ft értékben.
  3. Szobájában minden Vendég saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre vonatkozó, illetve a Házirendben megfogalmazott valamennyi előírást.
  4. A Vendég a reggelire kitett ételekből és italokból csak helyben fogyaszthat, abból a nap más időszakaira nem csomagolhat, magával nem vihet el. Úticsomag igénylése előzetes kérés esetén, díjazás ellenében lehetséges.
 16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  1. A Vendég mindazon károkért, hiányokért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 17. A Szolgáltató jogai
  1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.
 18. A Szolgáltató kötelezettsége
  1. A Szolgáltató köteles
   a) a szerződés alapján megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni.
   b) a vendég írásos vagy szóbeli panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
 19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely bizonyíthatóan a létesítményen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai, alvállalkozói hibájából következett be.
  2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső, vagy más elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
  3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely recepcióján, és minden szükséges adatot a Ház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  5. A Szolgáltató biztosítóján keresztül felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
  6. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
  7. A kártérítés mértéke a Vendég bizonyítható anyagi kára, de legfeljebb a Szerződés szerinti napi szobaár összegének a tízszerese.
 20. Titoktartás
  1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
  2. Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez. A létesítmény területén biztonsági kamerák által készített videofelvétel készül, amelyen a Vendégek is szükségképpen megjelennek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a Ház működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.
 21. Vis maior helyzetek
  1. Ha a Vis maior nem csupán késedelmet idéz elő, hanem lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését, akkor a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a felek kötelesek elszámolni egymással, azaz a teljesítés lehetetlenné válása előtt nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni, a pénzbeli előlegek pedig visszajárnak.
  2. Ha valamely szerződő fél nem képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit – azaz szerződést szeg -, azonban bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, akkor nem köteles megtéríteni a másik fél esetleges kárait.
  3. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.
 22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A Szerződő fél a honlapon történő foglalással, illetve a szálláshelyre történő bejelentkezéssel (check-in) kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmát megismerte, értelmezte, tudomásul vette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek elismeri.

Érvényes 2022. június 1-től visszavonásig

Balatonszepezd, 2022.06.01.
Villa Chez les Amis magánszálláshely
8252 Balatonszepezd, Gesztenyesor utca 23.